ساینا S دوگانه سوز و بنزینی گران شد + جدول قیمت روز

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

قیمت انواع ساینا در جدول زیر طی دو روز گذشته صعودی شده است. بر این اساس قیمت S دنده ای بنزینی مدل ۱۴۰۱ دو طی روز گذشته ۱۰ میلیون تومان گران شد. همچنین قیمت ساینا S دوگانه سوز دنده ای نسبت به دو روز گذشته ۱۰ میلیون گرانتر است. قیمت S دنده ای بنزینی صفر ۱۴۰۲ نیز یک روزه ۱۵ میلیون بالا رفت و حالا ۳۵۵ میلیون تومانی استو.

در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده می‌کنید

قیمت بازار انواع خودرو ساینا

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
EX دنده ای ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
S دنده ای بنزینی ۱۴۰۲| سایپا صفر  ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
S اتوماتیک  ۱۴۰۲| سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰
 S دنده ای گازسوز ۱۴۰۲| سایپا صفر (قیمت کارخانه) ۲۶۱,۱۱۰,۰۰۰
S دنده ای گازسوز ۱۴۰۲| سایپا صفر  ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
S دنده ای ۱۴۰۱ | سایپا صفر  ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
S دنده ای ۱۴۰۰ | سایپا صفر  ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پلاس دنده ای ۱۴۰۰ | سایپا صفر  ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما