عملکرد بانک پاسارگاد در اسفند و ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : بانک پاسارگاد در اسفند، درآمد تسهیلات 2،731 میلیارد تومانی را گزارش داد که به نسبت ماه گذشته با کاهش 61 درصدی همراه بوده است. همچنین رقم درآمد تسهیلات این بانک به نسبت میانگین 11 ماهه ابتدایی با 66 درصد کاهش همراه بوده است. عمده این کاهش مربوط به درآمد تسهیلات مرابحه و تسهیلات مشارکتی بانک بوده است.
بررسی اطلاعات منتشر شده در کدال نشان می دهد؛ در بخش هزینه سپرده‌ها نیز وپاسار رقم ۷،۶۴۱ میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کرده که نسبت به ماه گذشته و میانگین سال به ترتیب ۱۲ درصد و ۲۷ درصد افزایشی بوده است.
با توجه به کاهش شدید درآمد تسهیلات و افزایش هزینه سپرده‌ها، تراز عملیاتی بانک پاسارگاد برای اولین بار منفی شده و به منفی ۴،۹۰۹ میلیارد تومان رسیده است.
در مجموع بانک پاسارگاد در دوره ۱۲ ماهه، ۹۱،۵۶۴ میلیارد تومان درآمد تسهیلات شناسایی کرده و با ۷۳،۶۸۵میلیارد هزینه سود سپرده ها که گزارش کرده است، به خالص درآمد تسهیلات ۱۷،۸۷۸ میلیارد تومانی در این دوره رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است.
خالص هزینه کارمزد وپاسار در دوره ۱۲ ماهه برابر با ۳،۲۹۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.