تولید سالیانه فولاد ایران از مرز ۳۲ میلیون تن عبور کرد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد: تولید فولاد کشور در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۲ میلیون تن رسید که بالاترین میزان در تاریخ فولاد کشور است.

براساس آخرین گزارش، تولید این محصول راهبردی با افزایش ۵.۵ درصدی به بیش از ۳۲ میلیون تن رسید که بالاترین میزان در تاریخ فولاد کشور است.

این گزارش تصریح دارد: بیشترین نرخ رشد تولید در زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۲ مربوط به تولید شمش فولادی است که رشد ۹.۲ درصد نسبت به سال پیش دارد.

با وجود افزایش تولید فولاد کشور، میزان تولید محصولات فولادی در سطح سال ۱۴۰۲ یعنی در حدود ۲۱.۵ میلیون تن باقی ماند.

بر این اساس گزارش صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش تولید سالانه میلگرد، ورق گرم، ورق سرد و اسلب بود و این در حالی است که در این سال معادل ۲ برابر میلگرد تولیدی، شمش تولید شده است.

کارشناسان صنعت فولاد، کاهش تولید میلگرد در سال ۱۴۰۲ در کنار نوسانات ارزی را دلیل اصلی افزایش قیمت این محصول راهبردی و مورد نیاز «نهضت ملی مسکن» بویژه در اواخر سال ۱۴۰۲ می‌دانند.

علاوه بر کاهش چشمگیر تولید میلگرد در سال ۱۴۰۲ و با وجود کسری ورق گرم در بازار تولید این محصول نیز کاهش ۱۳۰ هزار تنی را تجربه کرد.

براساس آخرین گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید این محصول راهبردی با افزایش ۵.۵ درصدی به بیش از ۳۲ میلیون تن رسید که بالاترین میزان در تاریخ فولاد کشور است.

این گزارش تصریح دارد: بیشترین نرخ رشد تولید در زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۲ مربوط به تولید شمش فولادی است که رشد ۹.۲ درصد نسبت به سال پیش دارد.

با وجود افزایش تولید فولاد کشور، میزان تولید محصولات فولادی در سطح سال ۱۴۰۲ یعنی در حدود ۲۱.۵ میلیون تن باقی ماند.

بر این اساس صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش تولید سالانه میلگرد، ورق گرم، ورق سرد و اسلب بود و این در حالی است که در این سال معادل ۲ برابر میلگرد تولیدی، شمش تولید شده است.

کارشناسان صنعت فولاد، کاهش تولید میلگرد در سال ۱۴۰۲ در کنار نوسانات ارزی را دلیل اصلی افزایش قیمت این محصول راهبردی و مورد نیاز «نهضت ملی مسکن» بویژه در اواخر سال ۱۴۰۲ می‌دانند.

علاوه بر کاهش چشمگیر تولید میلگرد در سال ۱۴۰۲ و با وجود کسری ورق گرم در بازار تولید این محصول نیز کاهش ۱۳۰ هزار تنی را تجربه کرد.