وزارت بهداشت تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ قرارگرفت

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : مدیرعامل آتیه سازان حافظ از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور خبر داد.

دکتر علی خسروی با اعلام این خبر گفت: به موجب این قرارداد شرکت آتیه‌سازان حافظ به مدت یکسال از تاریخ اول تیرماه سال ۱۴۰۲ به کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور خدمات بیمه تکمیلی ارائه می‌دهد.

وی در تشریح تعهدات این قرارداد گفت: طی این قرارداد بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد در قالب خسارت غیر مستقیم از خدمات بیمه درمان تکمیلی در بخش‌های سرپایی و بستری استفاده کنند. همچنین رسیدگی به اسناد خسارت مستقیم بیمه‌شدگان در این قرارداد نیز از سوی آتیه سازان حافظ صورت می‌گیرد.

مدیرعامل آتیه سازان حافظ با اشاره به رسالت شکل‌گیری آتیه سازان حافظ اظهار کرد: این شرکت همگام و همسو با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه سلامت ایران در یک مسیر قدم بر می‌دارد و هدف اصلی کنترل اقتصاد سلامت در حوزه بیمه تکمیلی درمان است.