رییس سازمان برنامه و بودجه؛

خبرهای خوب اقتصادی در راه است

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : رییس سازمان برنامه و بودجه از کاهش نرخ ارز، تورم و قیمت خودرو در آینده خبر داد.

داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه نوشت: اقتصاد ایران در مسیر ثبات: کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت خودرو و کاهش رشد نقدینگی. خبرهای خوش در پیش است.

خبرهای خوب اقتصادی در راه است