بومی‌سازی پروانه پمپ‌های کارخانه اسید خاتون‌آباد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : در پی تحریم‌های ظالمانه، مهندسان شرکت ملی مس موفق شدند تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرده و پروانه جهت بلید پمپ‌های ناحیه ۱۰۰ کارخانه اسید را داخلی‌سازی کنند.

در پی تحریم‌های ظالمانه، مهندسان شرکت ملی مس موفق شدند تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرده و پروانه جهت بلید پمپ‌های ناحیه ۱۰۰ کارخانه اسید را داخلی‌سازی کنند.

این پروانه که از جنس PE1000 و یک نوع تفلون فشرده مقاوم به سایش و خردایش است توسط کارکنان واحد تعمیرات مکانیک کارخانه اسید خاتون آباد ساخته شده است.

بر اساس این گزارش، دلیل این بومی سازی تنشین شدن غبار موجود در گاز در هنگام شستشوی الکتروفیلترها در کف مخزن اریگیشن و ورود آن به پمپ به همراه سیال می باشد که این امر در نهایت منجر به سایش پروانه و خرابی پمپ می گردید.

کارکنان واحد تعمیرات مکانیک کارخانه اسید خاتون آباد با عنایت به این که عدم تامین این قطعه به علت تحریم‌ها و عدم ساخت آن در داخل کشور باعث توقف تولید می‌شود، به منظور جلوگیری از وقوع این اتفاق، با تکیه بر خداوند متعال و علم و دانش نسبت به ساخت این قطعه از جنس استنلس استیل L316 اقدام کردند.