آمریکا هزاران سرویس پرکاربرد را برای کاربران ایرانی تحریم کرد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

مهر نوشت: رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت با بیان اینکه آمریکا هزاران سرویس کاربردی را برای ایرانیان تحریم کرده است، گفت: با ارائه سرویس‌های فنی تحریم‌های سرویس های پر کاربرد بی اثر می شود.

محمد جعفرپور رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در یکی از پیام‌رسان های بومی گفت: در هفته حقوق بشر آمریکایی بد نیست بدانید آمریکایی‌ها که ادعای حمایت از مردم ما را دارند، هزاران سرویس پرکاربرد را بر روی کاربران ایرانی تحریم و مسدود کرده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه این جلوه همان حقوق بشر آمریکایی در فضای مجازی است افزود: ما با ارائه سرویس‌های فنی در کنار مردم عزیزمان هستیم تا این تحریم‌ها بی اثر شوند.

آمریکا هزاران سرویس پرکاربرد را برای کاربران ایرانی تحریم کرد

۵۸۵۸