۱۰ میلیون موتورسیکلت‌ بیمه‌نامه ندارند/ سهم ۲۵ درصدی در خسارات بدنی رانندگی

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی کشور گفت : از حدود ۱۱.۵ میلیون موتورسیکلت در حال تردد در کشور فقط یک میلیون و ۷۰۰ هزار موتور بیمه شخص ثالث دارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ یک چهارم خسارت‌های پرداختی صندوق در سال گذشته به حوادث ناشی از موتوسیکلت ها اختصاص داشت.

از ابتدای امسال شماره گذاری موتورسیکلت‌ها از درب کارخانه و پس از صدور بیمه شخص ثالث انجام می شود.

در صورت تصویب هیات وزیران صدور بیمه نامه کمتر از یکسال برای موتور سیکلت ها ممنوع می شود.