کنایه سنگین رشیدی کوچی به میرسلیم / نماینده مجلس ۲۰۶ سوار می‌شود یا لندکروز؟

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

نماینده مجلس یازدهم ضمن کنایه به حواشی مناظره اخیرش با میرسلیم از نام خودروی خود پرده برداشت.