رشد تولید گاز طبیعی ایران بالاتر از آمریکا و روسیه شد

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

جدیدترین گزارش یک موسسه تحقیقاتی بین المللی نشان داد تولید گاز طبیعی ایران در ۱۰ سال گذشته به رغم محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا، رشد مستمری داشته و سهم ایران از تولید جهانی را در سال میلادی گذشته، به ۶.۴ درصد رساند.

به گزارش ایسنا، آمار “موسسه انرژی” نشان می دهد که تولید گاز طبیعی ایران در فاصله سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، نرخ رشد سالانه ۵.۲ درصدی داشته است. تولید ایران در سال میلادی گذشته، ۱.۱ درصد رشد کرد و سهم ایران از تولید جهانی را به ۶.۴ درصد رساند. نرخ رشد تولید ایران در ۱۰ سال گذشته، در مقایسه با سایر تولیدکنندگان بزرگتر نظیر آمریکا (نرخ رشد ۴.۲ درصدی)، روسیه (نرخ رشد ۰.۳ درصدی) و قطر(نرخ رشد ۰.۹ درصدی) بالاتر بوده اما در مقایسه با استرالیا (نرخ رشد ۱۰.۱ درصدی) پایینتر بوده است.

سهم آمریکا از تولید جهانی گاز طبیعی در سال ۲۰۲۲، به ۲۴.۲ درصد، روسیه به ۱۵.۳ درصد، قطر به ۴.۴ درصد و استرالیا به ۳.۸ درصد رسید.

همچنین بر اساس این گزارش، تولید مایعات گاز طبیعی ایران در سال ۲۰۲۲، به ۵۰۹ هزار بشکه در روز رسید که در مقایسه با ۴۶۹ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱، رشد ۸.۵ درصدی داشت. نرخ رشد تولید ایران در فاصله سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، سالانه به طور میانگین ۲.۱ درصد بوده و سهم ایران از کل تولید جهانی را به چهار درصد رسانده است.

انتهای پیام