معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت:

هیچ‌گونه قیمت دستوری در زغال‌سنگ نداریم

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : رضا محتشمی‌پور درباره قیمت‌گذاری دستوری روی زغال‌سنگ گفت: اساساً موضوع زغال‌سنگ، موضوع مداخله در قیمت نیست بلکه بحث عرضه و تقاضاست.

رضا محتشمی‌پور درباره قیمت‌گذاری دستوری روی زغال‌سنگ گفت: اساساً موضوع زغال‌سنگ، موضوع مداخله در قیمت نیست بلکه بحث عرضه و تقاضاست.

وی ادامه داد: البته تولیدکنندگان زغال‌سنگ تقاضا دارند ما (دولت) در بازار زغال‌سنگ ورود و به مصرف‌کنندگان قیمت دیگری را تکلیف کنیم، طبیعتاً ما هیچ علاقه‌ای به اینکه در همه بازار‌ها ورود و به صورت تکلیفی قیمت تعیین کنیم، نداریم.

محتشمی‌پور با بیان اینکه هرچند که تقاضا‌های زیادی از ما (دولت) صورت گرفته است، اما هیچ وقت تمایلی برای ورود به این مسئله نداریم، گفت: اتفاقی که در یک سال گذشته در زغال‌سنگ رخ داده این است که حجم خوبی زغال‌سنگ صادر و وارد شده است، یعنی در واقع ما در زنجیره تجارت زغال‌سنگ قرار گرفتیم.

وی افزود: تولیدکنندگان زغال‌سنگ ما پیش از این محدودیت‌هایی برای صادرات داشتند که این محدودیت‌ها هم برداشته شده است و توانستند زغال‌سنگ خود را صادر کنند.

محتشمی‌پور گفت: اکنون اگر تقاضا برای زغال‌سنگی که صادر می‌شود با قیمت بالاتر از خرید تولیدکننده داخلی باشد، تولیدکنندگان می‌توانند آن را صادر کنند و مصرف‌کنندگان داخلی نیز کسری نیازشان را وارد کنند.

وی افزود: بنابراین با وجود اینکه بعضاً از ما می‌خواستند که ما جلوی صادرات زغال‌سنگ را بگیریم، اساساً سیاست وزارت صمت این نیست که سطح مداخلات را بیشتر از گذشته کند، هنوز یک جا‌هایی ممکن است نیاز به پیگیری و ایجاد محدودیت باشد. ما هم نمی‌گوییم که یک شبه همه این‌ها رفع شود، اما حداقل این است که سعی می‌کنیم بیشتر از گذشته مداخله نکنیم.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: سال گذشته در زغال‌سنگ هم افزایش واردات و هم جهش صادرات داشتیم.

محتشمی‌پور درباره اینکه اکنون دولت در تعیین قیمت دخالت نمی‌کند، افزود: تقاضای زغال‌سنگ داخلی به دلیل کیفیت پایین است و تولیدکنندگان زغال‌سنگ باید واحد‌های شستشویی را سرمایه‌گذاری می‌کردند که به دلیل قیمت پایین این امکان را نداشتند، لذا زغال‌سنگی که عرضه شده ممکن است به دلیل آن مواد مزاحم، کیفیت لازم را نداشته باشد و این موجب شده که مصرف‌کنندگان بعضاً زغال‌سنگ را با قیمت‌های خیلی بالاتر خریده و وارد کردند.