ویدیو / بنزین را با کارت بانکی دریافت کنید

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

یکی از طرح‌های دولت که پس از سال‌ها معطل بودن وارد مرحله اجرایی شده، توزیع آزمایشی بنزین با کارت بانکی است که پس از گذر از مرحله آزمایشی به طور گسترده اجرایی می‌شود.

خبرنگار: سحر بابایی / تصویربردار: یزدان قربانی، رها صلاحی مقدم / تدوینگر: محمدرضا زمانیان