افزایش قیمت قابل توجه محصولات ایران خودرو + آخرین لیست قیمت (۲۷ خرداد)

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

تمام خودروهای ایران خودرو امروز افزایش قیمت ثبت کردند. دنا پلاس توربو اتوماتیک با افزایش ۵۵ میلیونی به ۸۹۰ میلیون تومان رسید.

   با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
وانت آریسان ۲ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۸,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۸,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۹,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ‎۲۸,۰۰۰,۰۰۰‌
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ‎۲۵,۰۰۰,۰۰۰‌
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۳۳,۰۰۰,۰۰۰‌
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ‎۳۳,۰۰۰,۰۰۰‌
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۵۵,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ‎۳۷,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس سفارشی ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ ‎۴۲,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس سفارشی ELX ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ‎۲۹,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو پارس TU5 ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ ‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ‎۱۴,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ ‎۲۹,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ‎۳۷,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ ‎۱۸,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ‎۳۹,۰۰۰,۰۰۰‌
رانا پلاس ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ‎۳۲,۰۰۰,۰۰۰‌
رانا پلاس (پانوراما) ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ ‎۴۴,۰۰۰,۰۰۰‌
تارا دستی ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ‎۵۲,۰۰۰,۰۰۰‌
تارا اتوماتیک ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ‎۳۵,۰۰۰,۰۰۰‌
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۹۰,۰۰۰,۰۰۰‌
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‌
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۸۰,۰۰۰,۰۰۰‌
هایما ۸ اس ( ۸S ) ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۶۵,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۷۰,۰۰۰,۰۰۰‌
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۵۰,۰۰۰,۰۰۰‌